Tannregulering

Tannregulering (kjeveortopedi) handler om å diagnostisere, forebygge og behandle bittfeil og tannstillingsfeil. Når allmenntannlegen/tannpleier vurderer at en pasient har behov for tannregulering (hos barn og ungdom - t.o.m 20år), henvises pasienten til kjeveortoped for videre undersøkelse og eventuell behandling.

Voksne som ønsker kjeveortopedisk behandling trenger i utgangspunktet ikke noe henvisning fra egen tannlege for en konsultasjonstime, men en henvisning fra pasientens tannlege er å foretrekke.

Den første timen er en konsultasjon hvor det blir foretatt en klinisk undersøkelse, som sammen med røntgenbilder gir et grunnlag for å stille en diagnose. Diagnosen sier noe om hvor stort behovet er for tannregulering, og hvilken refusjon (økonomisk støtte) man får på behandlingen fra Helfo.

Videre snakker vi litt om tidspunkt for behandling, type behandling, lengde på behandling og kostnader. Det avgjøres om pasienten er klar for behandling eller om det er gunstig å avvente behandlingsstart med tanke på vekstforandringer og tannfrembrudd.

For de pasienter som er klar for og ønsker behandling, avtales det en ny time. Det blir da tatt kliniske fotos og avtrykk av tennene som brukes til behandlingsplanlegging. Det utarbeides en skriftlig behandlingsinformasjon med diagnose, behandlingsforslag og et honoraroverslag som sendes de foresatte sammen med time for å sette på apparatur.